Profiel

DeafDelingRonJanssenervaartdecultuuropzijnmarketing-encommunicatieafdelingals`prettiggestoord.Endemensenzijnallemaalheelergbetrokkenenloyaal.Zowelopdeafdelingalsdaarbuitenisdecultuurinformeelenniethiërarchisch.Vaniederepersoonopdeafdelingmakenwijelkjaareenenneagram.Datiseengoedemanieromerachtertekomenwelkekaraktertrekkeniemandheeftenofdeafdelinginbalansis.WelkenneagramikhebIkbeneenenormeperfectionist,eenenormewinnaar,eenbeetjeromantischeneenbeetjeanalist.Opdeafdelinglopen32mensenrond.Datzijnnietallemaalmarketing-encommunicatiemensen;vierpersonenhoudenzichbezigmetdataleadsendatacollectieenopdeanalyseafdelingzittenachtconsultantsdiecontinubezigzijnvoorklanten.'Overzijnmaniervanleidinggevenishijkort:`Ikstuurdemarketingmanagersaanopafsprakendiewegemaakthebben.Derestlaatikoveraandeprofessionalzelf.Ikwilzooptimaalmogelijkgebruikmakenvanzowelhandenalshoofd.' Fast Forward

Profiel

Voor uitgaven, online gebruiksaanwijzingen en uitgaves zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw maandbladen.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication