De Automatiseringsgids

In-teractief,on-afhankelijk,bij-zonder,on-begrensd,on-gekleurd,op-vallend,on-ontbeerlijk,uit-nodigend,aan-dacht,in-formatief,re-actie,on-tembaar,uit-dagend,Iederevrijdagalstabloid,elkedagonline.DevernieuwdeAutomatiseringgids.nl!onder-bouwd,on-orthodox,op-lettend,on-bevooroordeeld,onder-scheidend,be-slissend,aan-stekelijk,aan-trekkelijk,on-afhankelijk,in-grijpend,ver-nieuwend,op-maat,in-drukwekkend,on-aantastbaar,aan-bod,on-misbaar.Altijdon-lineDevernieuwdeAutomatiseringGidswebsite.DeinspiratiebronvoorICT-professionals.Metactueleonderwerpen,veelnieuweitemsenmeerachtergrondinformatie.Wiltumeerwetenoverdevernieuwdecommunicatiemogelijkheden,crossmedialepakkettenenop-maat-oplossingenKijkdanopwww.automatiseringgids.nl/adverteren.aspxofmailonlinemedia@sdu.nl.DevernieuwdeAutomatiseringGidsIn-print,on-line,on-misbaar. Faits Divers

Marketing Science

Interactieve digi-jaarverslag, deze reclamefolder of cursus is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van online magazines.

MarketingTribune 0x13 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication