marketingtribune no 02 | 3 februari 2009 19 guerrillamarketing-netwerkbureau in zijn soort.’ Een bedrijf als Netsociety, gespecialiseerd in search engine optimization (seo), is blij met de opkomst van zulke netwerken. Oprichter Maurice Pothof: ‘De samenwerking met traditionele reclamebureaus ontbreekt vaak. Ze kunnen wel een aardige site bouwen, maar werken steevast met technologieën als Flash, Java en Ajax, waar zoekmachines niet van houden. Het gaat ze puur om creativiteit, terwijl de roi wordt vergeten. De nieuwe netwerkers denken vaak ondernemender.’ ‘Over tien tot vijftien jaar heeft niemand meer een vaste baan, maar verhuurt iedereen zijn expertise’, voorspelt creatief Herbert van Hoogdalem. Hiervoor heeft hij Professional Outsiders opgezet, een platform waar opdrachten binnenkomen en creatieven elkaar helpen. ‘De kredietcrisis is niets meer dan een welkome versneller van dit proces. De kannibalisatie van klassieke bureaus is al jaren eerder ingezet. Lees The Long Tail van Chris Anderson er maar op na. Of zie de ontwikkelingen in muziekland. De kleintjes krijgen het via netwerken voor het zeggen.’ Starheid overboord Oude rot Vincent Mispelblom Beyer van netwerk FlexF!rm plaatst eigenlijk alleen nog maar mensen direct bij adverteerders. ‘Zij vragen ons om creatieven. En wij bemiddelen voor iedereen die daarom vraagt.’ Mispelblom wijst op een recent artikel in Campaign, waarin deze flexwerkers preditors worden genoemd. Ze zouden betere creativiteit leveren omdat ze onbevangener zijn. Minder star. Bovendien zijn ze goedkoper. Preditors gaan een hoop geld weghalen bij bureaus, maar ook bij de film- en tvwereld, stelt Campaign. In Nederland is voor dat laatste onlangs Pip (Partners in Production) opgericht. Dit netwerk beoogt marketeers met workshops bij te scholen over rtv-producties en desgewenst commercials te maken zonder tussenkomst van een reclamebureau. ‘Daarmee willen we het resultaat van de communicatie voor de marketeer optimaliseren, met als doel kostenbeheersing maar ook behoud van de door de adverteerder beoogde kwaliteit’, zegt oprichter Rikje Thie. Pip is met hoongelach maar ook met huiver begroet door bureaus, die een flink stuk marge in rook zien opgaan. hele week door wordt toegewerkt naar het hoogtepunt: het beste reclamefilmpje ter wereld. Wakker geschud door het succes van de SpinAwards - prijzen voor nieuwe media zoekt creatievenclub ADCN nu gelukkig aansluiting bij de Spin-club van Stephan Fellinger. Want de starheid moet overboord, wil je toegevoegde waarde blijven leveren. Ook de Vea zelf heeft als bureauorganisatie starre trekjes. Zo liet voorzitter Ralph Wisbrun onlangs in Adformatie weten dat hij de verkiezing van de Reclameman van het Jaar 2008 ‘een aanfluiting’ vond. Waarschijnlijk omdat rolf/">viktor & rolf wonnen en niet een Vea-lid. Wisbrun ging er wellicht aan voorbij dat de helft van de jury uit Vealeden bestond en dat er buiten zijn club ook heel wat wordt gepresteerd in de volle breedte. Nieuwe netwerken ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ Back2Basics - netwerk van Joris van Zoelen: voor 5.000 euro van briefing tot concept; CreatAd - marketingplatform met 150 creatieven dat user generated ads maakt; FlexF!rm - netwerkclub van Vincent Mispelblom met topfreelancers die direct voor adverteerders werken; Idealize - platform van Ilse Media om in contact te komen met de ‘nieuwe creatieve klasse’ in Nederland; IM Marketing - platform van Inge Meilink voor flexwerkers in marketing en communicatie; Jack Liberties - netwerk van ‘leuke vakgenoten’ voor guerrillamarketing; Netsociety - netwerkorganisatie die helpt bij zoekmachinemarketing; Nothing Here - multidisciplinair netwerkbureau van Bas Korsten en Michael Jansen; Pip - netwerk van Rikje Thie en Linda Brouwer om onder meer commercials te maken zonder reclamebureau; Professional Outsiders - digitaal platform voor freelance creatieven en merkmagiërs; Van Santen Netwerk - gescreend netwerk dm-professionals, strategen en creatieven op projectbasis; Stredge – flexibel netwerk van Jurjen Born voor hulp bij geslaagde merk- of productintroducties. De helft van de prijs De soms weinig flexibele instelling van de Vea beperkt zich niet tot de kritiek op mensen met een bredere kijk op het marketingcommunicatievak. Je vindt hem ook terug wanneer de Vea je ‘adviseert’ bij bureaukeuze. Zie daarvoor de website. Eerst stuit de bezoeker op een geplagieerd ‘10 stappen plan’ om een pitch uit te schrijven. Deze door copywriter Harry Obdeijn minimaal bewerkte tekst is eigenlijk afkomstig van Britse bureau- en adverteerdersclubs Ipa en Isba en stond eerder in NieuwsTribune (30/1/1997). Vervolgens kun je als adverteerder je wensen inkloppen op een bureauselectiemodule en daaruit rolt gegarandeerd (verrassing!) de aanbeveling van enkele Vea-bureaus. Niet dat dat per se een slechte keuze is, integendeel. Maar de speelruimte is nu toch wel iets ruimer geworden. Steeds meer adverteerders willen informele, flexibele netwerken aansturen, willen zelf de regie kunnen voeren voor een redelijke prijs. Meer voor minder. De panklare traditionele brokken, geserveerd in een te dure, starre tent is daarbij kennelijk in aanzien gedaald. ‘Onze Aegon-campagne kostte twee ton. Uit mijn werkperiode bij grote bureaus, waar ik de begrotingen maakte, weet ik dat ze daar minstens het dubbele voor vragen. Bovendien kunnen we aannemelijk maken dat wij dezelfde kwaliteit leveren. Hoe moeilijk is dan de keuze voor een adverteerder?’, stelt Christian van Santen. De alternatieve creatieve netwerken vullen zo een gat in de markt. Aanfluiting Veel reclamebureaus zijn van oudsher aangesloten bij de eigen branchevereniging Vea. Enerzijds zijn zulke bureaus redelijk recessieproof door grote contracten en ‘gedwongen huwelijken’ met (inter)nationale adverteerders. Het geld stroomt toch wel binnen. Hun schaal geeft deze bureaus de mogelijkheid te investeren in talent en hoge salarissen te geven aan het management. Anderzijds wordt er geklaagd over de starheid van deze traditionele grote reclamebureaus. Nog altijd zien zij plaatsing van de nieuwste commercial op de cover van de Adformatie als het hoogst haalbare, alsof andere media- en reclamevormen niet bestaan. Ook in het zenit van de traditionele reclamebranche, het jaarlijkse reclamefestival te Cannes, heerst starheid. De Pagina 18

Pagina 20

Interactieve internet studiegids, deze editie of vakblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van e-rapporten.

MarketingTribune 0x2 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication