6 klantenservice Federatie • Customer service-organisaties en telemarketingbedrijven hebben een Klantenservice Federatie opgericht. Daarmee willen de tweehonderd bij Vereniging Contactcenters Nederland (VCN) en Werkgeversvereniging Callcenters (WGCC) aangesloten organisaties kennis en invloed bundelen om tot een betere en efficiëntere klantenservice te komen. ‘De Klantenservice Federatie vormt de belofte van structurele verbetering in de customer care-industrie’, aldus WGCC-voorzitter Dick Bakker. Dat de samenwerking even op zich liet wachten, is volgens VCN-voorzitter Marco Vianen van UPC niet zo opmerkelijk: ‘Bestuurders die hun ondernemingen te runnen hebben, spelen in zoiets als federatievorming toch een belangrijke rol. Dat kost dus tijd, maar we hebben de leden ook alle gelegenheid willen geven om over deze belangrijke stap mee te praten.’ Opvallend is dat twee heel verschillende branches, de bedrijven - zeg de merken - en de dienstverleners, vaak hun eigen dienstverleners, gaan samenwerken. Dat is niet gek, aldus Bakker: ‘De ‘industrie’ vormt de interface tussen organisaties en hun klanten’, legt hij uit. ‘Of het nu om inhouse of facilitaire contactcenters gaat, daar worden klanten geworven, geserviced en behouden of verloren. Een economische activiteit dus, die bij veel Nederlanders scherp op het netvlies staat. En waar veel mooie dingen gebeuren, maar waar ook kritisch naar gekeken wordt. Waar kortom veel aan de hand is, van goede werkgelegenheid tot soms lange wachttijden. Daarom heb je een spreekbuis nodig die kansen en problemen adresseert en verbindingen maakt.’ (LR) kunstenhuis zoekt creatieve klasse • deJa Vu Uit de serie abricampagnes die je je kunt herinneren, herinneren we ons deze maar al te goed. Zelfs volgens de alom gerespecteerde Christelijke Encyclopedie onder redactie van George Harinck en anderen, was de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) ooit ‘een tamelijk militante anti-abortuspressiegroep’ die zich weliswaar ontwikkelde tot een ‘professionele prolifeorganisatie’, maar toch. de Hardliners. De VBOK werd etalaGe vooral bekend door affiches op NS-stations en telt alweer volgens de encyclopedie - meer dan 100K leden, waaronder ongetwijfeld de fotomodellen die toen, maar nu nog, vooral heel andere kapsels hadden dan de beoogde doelgroep. Wie schetst onze verbazing toen we onlangs, gewoon op straat, gewoon in Amsterdam, hetzelfde piekhaarkoppie tegenkwamen als 25 jaar geleden. De campagne loopt gewoon nog. Dat inmiddels geboren kind zal nu wel een stuk ouder zijn dan zijn moeder op deze foto. (LR) • ‘You can check in any time you like, but you can never stay’, knipoogt het nieuwe Kunstenhuis naar toekomstige gebruikers. Het Amsterdamse stadsdeel Westerpark is op zoek naar iemand die de twee fraaie paviljoens onder deze naam in het Westerpark wil exploiteren. Doel is de ‘creatieve klasse’ te bereiken en richting park te trekken. ‘De lokale politiek wil een creatief-kennis-stadsdeel worden’, vertelt Lars van Boeckel van bureau BBN, dat is ingehuurd om een baas te vinden. De politici willen kunstondernemers maar ook creatieven uit andere sectoren helpen bij hun ondernemerschap. Het Kunstenhuis moet faciliteren. Van Boeckel: ‘Daarom komt in het ene paviljoen een artist in residence. Tijdelijk verblijft daar een creatief die iets bijzonders gaat maken en dat vervolgens deelt met de andere gebruikers en bezoekers van het Kunstenhuis. In het andere paviljoen zit een enorm atelier dat voor allerlei doelen kan worden gebruikt als cultuurwerkplaats. De exploitant vult de programmering in, hij is de creatieve manager en maakt de boel rendabel.’ Belangstellende managers kunnen een brochure krijgen en zich tot 16 februari inschrijven via ha.van.boeckel@bbn.nl. ‘Ervaring met netwerken voor de creatieve economie is vereist’, waarschuwt het stadsdeel. (PvWK) Pagina 5

Pagina 7

Heeft u een brochure, modernmedia of digitale onderwijscatalogi? Gebruik Online Touch: onderwijsmagazine converteren naar een digitale publicatie.

MarketingTribune 0x2 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication